من راضیه هستم یه خانم خانه دار و ویلچری تا حالا سابقه همکاری با پیجی را نداشتم ولی مشتاق به همکاری هستم