📌پاسخگویی سریع در اسرع وقت
📌تولیدمحتوا
📌جذب فالور
📌هشتگ گذاری و کپشن نویسی مناسب با الگوریتم موضوع پیج
📌به شدت مسولیت پذیر وصبور
و…..