من لباس فروشی داشتم ک بخاطر کرونا جمع کردم ونتونستم ازطریق اینستاگرام فروش داشته باشم