من طراح و خیاط هستم عکاسی و ادیت با موبایل انجام میدم و اینکه با فوتوشاپ آشنایی دارم .