ادیت و تدوین ویدیو خلاقانه و جذاب برای مخاطب
مدیریت دایرکت و کامنت
ساخت بنر و ویدیو های تبلیغاتی