مهارت فروشندگی را بلد هستم و سریع میتوانم ارتباط خوبی بگیرم مسلط بهابزار های فتوشاپ مانند:picsart-lensa-prisma-polarr
به خوبی میتوانم با مشتری گفتگو کنم.و به زبان انگلیسی هم مسلط هستم و میتوانم شانس کاریابی شما را افزایش دهم.