من دوره های ادمینیو از دیدو گرام کامل دیدم
وتاحالا توی پیجی ادمینی نکردم ولی اموزشات کافیو دارم