اموزش دیده پیح بزرگ دیدوگرام هستم
فقط با خانم ها امکان همکاری دارم
در واتساپ و اینستاگرام پاسخ گوی شما هستم