توانایی پاسخ سریع به دایرکت
همیشه آنلاین بودن و در دسترس بودن