ادمینی دایرکت و ثبت سفارش سه بلاگر بر عهده من است
و به زودی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ادمینی کلی پیج به تخصصاتم اضافه میشه