اطلاعات دز زمینه تمامی اپلیکیشن های تولید محتوا از قبیل پیکسارت پیکسلب اینشات و…
طراحی لوگو؛کارت ویزیت
تخصص در زمینه عکاسی وادمینی تبلیغات