پاسخگو دایرکت و کامنت
با احترام با فالور برخورد می‌کنم
و سخنور خوبی هستنم
سعی میکنم کارم را به نحو احسنت انجام دهم