من زهرا هستم ادمین ادیت عکس و ویدئو پاسخگویی به دایرکت و کامنت دوره ادمینی دیدوگرام رو به طور کامل گذروندم،خیلی باحوصله میتونم به دایرکت و کامنت هاتون پاسخ بدم، قول میدم از همکاری با من پشیمون نشید 🙏🏼✨✌️