سلام من زهرا هستم
ادمین دایرکت و کامنت و ثبت سفارش
پاسخ دهی سریع ومهارت تعامل بامشتری باصبر و حوصله
متعهد ب کار وهمکاری با شما و وقت شناس
درصورت تمایل ب همکاری میتونید باهام تماس بگیرید