زهرا هستم 🙋🏻‍♀️
ادمین اینستاگرام،دوره دیده دیدوگرام،باحوصله،صبور،مسئولیت پذیر.🌱
ادیت عکس و فیلم می تونم انجام بدم و کار با یکسری نرم افزارهای ادیت مثل inshot, Snapseed ,picsart …,رو بلدم.با قوانین اینستاگرام آشناییت دارم ومی تونم با پیج های فروشگاهی همکاری کنم.🌸
باعث افتخارمه اگر بتونم با شما در زمینه: ثبت سفارش،پاسخگویی دایرکت،کامنت ،طراحی پست،استوری همکاری کنم💛
روی کمک من حساب کنید💌