سرعت تایپ بسیار بالا و بسیار با حوصله، مسلط به زبان انگلیسی