سلام زهرا شاه ابادی هستم
• تخصص در ادمین دایرکت و کامنت و پاسخ گویی سریع را دارم
• تایپیست ماهری هستم و در زمان کم می توانم حجم زیادی از دایرکت ها را پاسخ دهم
• مهارت مذاکره و متقاعد کردن خریدار و ارتباط برقرار کردن با ان را دارم
• نویسنده ی خوبی هستم و صبر و حوصله ی کافی برای کارم صرف میکنم
• مسئولیت پذیر هستم
• تمام وقت در خدمت شما هستم