من برای خودم یه پیج کاری راه اندازی کردم و شخصی فعالیت کردم و چیزی که برام اهمیت داره صداقت و کیفیت کار هست که من هم با خیال راحت فعالیت کنم نمونه ای از پاسخ گویی هام به اعضای پیج یا کانالم رو میذارم که اگر دوست داشتید مشاهده کنید با تشکر از صبوری شما