من شاغلم ولی روزهای دوشنبه سه شنبه چهارشنبه و جمعه از ساعت۱۷تا۲۱ و۱۲تا ۲ شب تایم ازاد دارم
تاحالا تجربه این کارو نداشتم ولی کار با گوشی رو دوست دارم و مطمئنم از پس این کار برمیام.