شرایط و انتظارات خودتونو انتقال بدین هرطور که باشه با هم همکاری میکنیم ❤