سلام
زهرا هستم🙋🏻‍♀️
روانشناس🎓
باحوصله و صبور
مسئولیت پذیر
باعث افتخارم که با شما در زمینه:
مدیریت💻
پاسخگویی به دایرکت و کامنت
ثبت سفارشات مشتری و مدیریت سفارشات همکاری داشته باشم💝
من اینجا هستم تا کمک کنم پیجتون رشد کنه💪♥️