سلام سلام🙋‍♀️ من زهرام مامان دوتا بچه 🥰آدم فوق العاده اجتماعگرا من اینجام تا بهتون کمک کنم پیجتون بالا بره
من همیشه قول های که دادم عمل کردم 🧚
امیدوارم شما هم از انتخاب من راضی باشید