اینجانب زهرا شکری فوق لیسانس رشته مهندسی صنایع می باشم.۳ سال سابقه کاری مرتبط با رشته خود دارم و دوره های کامپیوتر و اکسل را طی کردم و در حال حاضر تصمیم به شروع فعالیت در اپلیکیشن اینستاگرام دارم .