سلام
حدود یک ماه ادمین ادیت عکس و فیلم، پست و استوری یک پیج فیشال صورت انجام دادم