توانایی ادیت عکس و ساخت حرفه ای ویدئو و پاسخگویی سریع دایرکت و کامنت و مدیریت سایت و ثبت سفارش را دارم و در مورد هزینه سخت گیر نیستم چون میخواهم افتخار همکاری با پیج های زیادی را داشته باشم.