دکتر زهرا محبوبی هستم نویسنده و مترجم دو پیج اینستا دارم . نویسنده 19 اثر علمی هدف من این هست که پیج خودم رو رشد بدم