من زهرا محمودی زاده هستم 😁
به اینستاگرام کامل مسلط هستم 💪🏻
ادمین پیج اکسسوری و پیج لباس بودم👗💍
تخصصم در ادمین دایرکت و کامنت است ولی در حوزه های دیگر هم فعالیت دارم👩🏻‍🔧🧙🏻‍♀️
خوشحال میشم به رشد پیجتون کمک کنم😊😍