به صورت پاره وقت و دورکاری مایل به همکاری با پیج های فروشگاهی هستم.