زهراهستم از بندر گناوه😍🥰
من اینجام تا با دلسوزی تمام به فروشتون کمک کنم
✅ادمین دایرکت و کامنت حرفه ای
✅با صبرو حوصله و تجربه
✅ادیت خفن با برنامه ی inshot