ساکن تهران
دوستان عزیز کارشناس مامایی هستم و کارشناس مشاوره تو مراکز درمانی بودم ☺️
ادمین پاسخگویی به دایرکت و کامنت ،وثبت سفارش هستم علاوه بر اون اگ پیجتون مرتبط با رشته مامایی و پزشکی باشه میتونم در زمینه مشاور هم کمکتون کنم 🙃
درکنارتونم برای رشد و پیشرفت پیج شما به شدت مسئولیت پذیر و متعهد به کارهستم🧡
از همکاری با من پشیمون که هیچی خیلی خوشحال میشین🤭