سلام و نور🌱
درحال حاضر دوپیج فعال دارم
@zahrayaghoubi
@memarbanoo.ir
آشنا به فضای اینستاگرام
مسلط به برخی برنامه‌های ادیت فیلم و عکس
مسلط به عکاسی و ترفندهای عکاسی
عکاسی از محصول و ادیت عکس