ادمین پرانرژی
در کارم خیلی جدی هستم
پیج شما را ب درامد بالامیرسانم
توانایی بالایی دراستوری کامنت تولید محتوا و دایرکت و کامنت دارم
ماهیانه ۱۰۰۰۰۰۰