توانایی در تولید محتوا برای استوری و پست پاسخ دهی ‌به دایرکت ها و کامنت ها ثبت سفارش و فروش ،
روابط عمومی بالا و همچنین توانایی مدیریت کامل پیج