من تو کار نتورک مارکتینگ هستم.
و پیج معرفی نمایندگی محصولات و فروش و مشاوره پوست و دارم.
با inshot ,تا حدودی آشنایی دارم و و برای گذاشتن ویدیو در پیجم ازش کمک گرفتم.
با picsart هم کمی در مورد تهیه ویدیو و گذاشتن موزیک بر ویدیو کار کرده ام.