من یک خانم خانه دار هستم با روابط عمومی بالا و وظیفه شناس
دایرکت و پیام رو به سرعت جواب میدم
خوش برخورد هستم
میدونم همکار خوبی برای هم میشیم و در پیشرفت شغل شما کمک خوبی هستم.