من زینب جهانگرد ۳۱ ساله از شهرستان زرند استان کرمان هستم و می خواهم ادمین دایرکت و کامنت باشم