مسئولیت شناس و پذیر
دنبال تجربیات جدید
جواب دادن دایرکت ها در کمترین زمان ممکن
خوش برخورد
ادیت کردن ویدئو و عکس ها و گوینده
همکاری با فروشگاه های حجاب ،شال،روسری:)))
برای دیدن نمونه کار به تلگرام بنده پیام بدهید.