مسئولیت پذیر
خلاق
خوش برخورد با مشتری
با حوصله
جذب کننده مشتری
وقت گذاشتن برای پیج
رضایت کامل از همکاری
زیباسازی پست
ادیت عکس ها
ادیت فیلم ها به بهترین شکل
پاسخگو دایرکت و کامت با حوصله
ثبت سفارش