ادمین دورکاری هستم
مدیریت کامل پیج در صورت قرار داد شامل👇
پاسخگویی به کامنت و دایرکت
تولید محتوا شامل ادیت(ویدیو،عکس، استوری)
کمک به رشد پیج
ثبت سفارش
قیمت خدمات ادیت و تولید محتوا به صورت تک:
تولید محتوا (پست ویدیویی۳۹۰) (پست به صورت عکس ۱۹۹)
(استوری به صورت ویدیو ۲۹۵) (استوری به صورت عکس ۱۵۰)
خدمات پاسخگویی دایرکت و کامنت به صورت تک:(۲میلیون تومان)
خدمات ثبت سفارش به صورت تک:(۲میلیون و ۲۰۰)