سلام من ساجده قنبری هستم 🙉🙈
خوشحالم برای اینکه دیدئو گرام این فرصت رو در اختیار من و همکاران گذاشته💗💗
من دور کاری کار میکنم 💚

و دایرکت هم انجام میدم و جواب مشتری ها رو میدم 😶
قیمت هر روز کاری سیصد هزار تومان هست🌌
منتظر پیامتون هستم😊