برای درست کردن هر پروژه تمام تلاشم رو میکنم که بهترین فیلم و عکسی که باب سلیقه کارفرما برای رشد بهتر پیجشون هست رو در خدمتشون قرار دهم
برای کافه رستوران ها هم فیلم ادیت کردم هم عکس طراحی کردم اگر تایم خالی داشته باشم برای درست کردن فیلم و عکس ها خودم برای عکاسی و فیلم برداری میرم
برای ادیت هر فیلم ۵۰۰ هزارتومن دریافت میکنم اگر عکاسی و فیلم برداریش هم خودم انجام بدم ۷۰۰ تومن تا ۹۰۰ تومن بسته به جایی که باید برای فیلبرداری و عکاسی برم دریافت میکنم
برای درست کردن هر عکس هم ۴۰۰ تومن دریافت میکنم