من توانایی پاسخگویی به دایرکت ها و کامنت ها رو دارم.