دانشجوی هنر
به عکاسی مسلط هستم و با برنامه های متفاوت ویدیو درست کردم
به کار موسیقی هم مسلط هستم
فتوشاپ هم تاحدوی بلد هستم