بوتیک فروش لباس زنانه داریم و به طور حضوری تجربه جذب و برخورد با مشتری رو دارم
در زمینه تولید عروسک های روسی فعالیت دارم