به مدت دو سال برای پیج @solmazbarnoush تولید محتوا انجام دادم.