سلام خدمت کارفرمای عزیز😄
سجاد شهبازی هستم😎
یک آچر فرانسه در حوزه ادمینی اینستاگرام😁
توی تولید محتوا ، دایرکت و کامنت ، تبلیغات
ثبت سفارش ، مشاوره و برنامه ریزی
کمکت می کنم یه پروژه خفن داشته باشی🔥😉