علاقه‌مند به کار ادمینی و با دل و جان سعی میکنم کار کنم
به تازگی پیچ خود را ارتقا داده
حتی اول کار چند روز آزمایشی کار میکنم در صورت رضایت قرارداد میبندم