ساده ميگم:
ادم پر انرژي و فوق العاده خوش برخورد هستم و كساني كه تا به حال با بنده همكاري داشتند خيلي راضي بودند.
براي پاسخ هاي كامنت و دايركت شما امادم و صددرصد به رشد پيجتون هم خيلي كمك ميكنم چون دوره رو كامل گذروندم و اشنا هستم و تجربه هم دارم👌🏻
به غير از كامنت و دايركت كارهايي رو انجام ميدم كه به رشد و ديده شدن پيجت كمك ميكنه
ميگي نه ؟امتحان كن☺️