بنده در صداو سیما مشغول به کار بودم و بازنشسته همان سازمان هستم
در عکاسی تدوین عکس وفیلم و تولید محتوا