سلام سحر مسیبی هستم
بسیار مسئولیت پذیر و متعهد به کارم
قرار در کنار هم یک همکاری خیلی خوب و مفیدی را داشته باشیم
تمام تلاش خودم را میکنم تا کار به نحوه احسنت انجام شود
سابقه ی چندسال کار در اینستاگرام را دارم
دوره آموزشی دیدوگرام را گذراندم
و مسلط به برنامه ها هستم
خوشحال میشیم برای شما کاری انجام داده باشم،و در کنارهم کار عالی ارئه داده باشیم،کارخود را بسپارید به من،جای هیچ نگرانی نیست.